*****

*****

Projekty unijne

Losowa Fotka

Przeczytaj, bo warto

Nawigacja

Towarzystwo Przyjaciół Czwórki

REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO TYTUŁU

Niniejszym zaszczyt mamy ogłosić wszem i wobec, że w szkole naszej miało miejsce wydarzenie zacne i powagą objęte.
Powołane do życia zostało Zrzeszenie Miłośników „Czwórki” – szkoły naszej prześwietnej i cenionej w grodzie. Od tego dnia począwszy zawsze pieczęci onej, której prezentację wyżej czynimy używać będą Ci, którzy w szeregach naszych schronienie znajdą.

PARLAMENT UCZNIOWSKI opiekun DANUTA DĄBROWICZ i MARSZAŁKOWIE

PRZYJACIEL CZWÓRKI

I. Mamy zaszczyt ogłosić, że tytuł „Przyjaciela Czwórki” otrzymać można za:

bezinteresowną pracę na rzecz szkoły,
wspieranie jej dążeń i popularyzację działań edukacyjnych,
pomoc materialną i finansową,
kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako miejsca przyjaznego dziecku.

II. Tytuł „Przyjaciela Czwórki” przyznaje Kapituła z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

Rady Pedagogicznej
Rady Rodziców
Parlament Uczniowski
Dyrektora Szkoły
Społeczności Uczniowskiej

III. Tytuł „Przyjaciela Czwórki” przyznać można nauczycielom, uczniom, rodzicom, instytucjom, firmom i osobom prywatnym, by wyrazić sympatię i wdzięczność za pełną zaangażowania pracę na rzecz naszej szkoły. Przyznawany on jest przez Kapitułę w składzie:

Opiekunowie PU, Marszałkowie PUTytuł nadaje się po zatwierdzeniu kandydatur przez Radę Pedagogiczną.

IV. Osoby uhonorowane tytułem „Przyjaciela Czwórki” otrzymują dyplom pamiątkowy i „Order Przyjaciela Czwórki”. Ponadto ich nazwisko zostaje wpisane do Kroniki Honorowego Przyjaciela Czwórki.

V. Regulamin wchodzi w życie w roku szkolnym 2011 – 2012
Wygenerowano w sekund: 0.01
216,332 unikalne wizyty