*****

*****

Projekty unijne

Losowa Fotka

Przeczytaj, bo warto

Nawigacja

Świetlica

Kwestionariusz zapisu do świetlicyŚwietlica szkolna pełni opiekę nad dziećmi od godziny 6.45 do 16.00.

CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed lekcjami i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu.
W świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:
- aktywne spędzanie czasu wolnego /zajęcia ruchowe w sali zabaw i na boisku/,
- rozwijanie zainteresowań uczniów
- pomoc w odrabianiu prac domowych,
- doskonalenie umiejętności samodzielnego czytania, pisania i liczenia
- rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie / Socjoterapia, Kinezjologia edukacyjna/
- zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego
- rozwijanie umiejętności manualnych /zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie/
- możliwość udziału w zajęciach komputerowych
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
- działalność charytatywna

METODY PRACY:
• Rozmowy indywidualne, dyskusja i praca w małych zespołach oraz z całą grupą,
• Wyszukiwanie i gromadzenie informacji tematycznych,
• Działania twórcze, wykonywanie prac plastycznych, albumów, plakatów, odlewów gipsowych, kartek okolicznościowych itp.
• Zajęcia warsztatowe; burza mózgów, odgrywanie scenek, małe formy teatralne, drama,
• Organizacja i prezentacja dorobku uczniów- ,przeglądy, turnieje, kiermasze, konkursy, wystawy,
• Udział w konkursach i uroczystościach szkolnych,
• Zajęcia komputerowe

A. Krzyżanowska, A. Równanek oraz B. Oleś realizują autorski program „Zdrowo – Sportowo i Bajecznie Kolorowo”
"Wiem co jem - II śniadanie w szkole' - realizowany przez cały rok w postaci czterech bloków tematycznych / raz na kwartał/

Kadra Pedagogiczna:
mgr Alina Krzyżanowska – pedagog, socjoterapeuta
mgr Joanna Nimiro – polonista, edukacja wczesnoszkolna,
mgr Beata Oleś – pedagog, edukacja wczesnoszkolna ,wychowanie fizyczne
mgr Anita Równanek – pedagog
Wygenerowano w sekund: 0.01
216,345 unikalne wizyty