*****

*****

Projekty unijne

Losowa Fotka

Przeczytaj, bo warto

Nawigacja

Historia

1. Kadra kierownicza w historii szkoły

- Jerzy Kluczewski w latach 1946-1949r.
- Józef Banach w latach 1949-1953r.
- Michał Gresiuk w latach 1953-1955r.
- Wincenty Krzysztofik w latach 1956-1962r.
- Józefa Bielska w latach 1962-1964r.
- Leon Boczkowski w latach 1964-1972r.
- Wacław Adamski w latach 1972-1980r.
- Maria Piwnik w latach 1980-1982r.
- Stanisław Bednarek w latach 1982-2011r.
- Od roku 2011 dyrektorem szkoły jest Artur Wira

2. Historia szkoły w skrócie

- W roku 1880 Radni miasta przekazali 220.000 marek na budowę szkoły niemieckiej pod nazwą ,,Szkoła Jadwigi”.
- Zakończenie budowy w 1882r. i umieszczenie w budynku szkoły powszechnej nr 1 i 2, które funkcjonowały do 1939r.
- 16 września 1946r. za zgodą władz uruchomiono Publiczną SzkołęPowszechną. Placówka liczyła 12 oddziałów, do których uczęszczało 435 uczniów.
- 1947r. uruchomienie biblioteki szkolnej, która posiadała 66 polskich książek.
- 1951r. do klasy pierwszej przybyły dzieci urodzone już w wolnej Polsce.
- Od 1 września 1954r. placówka stała się szkołą świecką TPD.
- 1 września 1962 r. szkoła liczy 1056 uczniów oraz 24 oddziały.
- 1 września 1966r. następuje połączenie SP4 i SP7. Po tej zmianie szkoła posiadała 40 oddziałów, w których pobierało naukę 1700 dzieci.
- W 1966 rozpoczęto też realizacje ośmioklasowej szkoły podstawowej.
- 10 czerwca 1976r. otwarto zorganizowana przez harcerzy Izbę Pamięci Narodowej.
- 6 czerwca 1987 roku nadano szkole imię wybitnego botanika i fotografika Włodzimierza Puchalskiego.
- W 1996r. obchodzono uroczystość 50-lecia szkoły.
- W czerwcu 2007 roku obchodzono 60-lecie szkoły.
- W czerwcu 2017 roku obchodzono 70-levie szkoły.Wygenerowano w sekund: 0.01
216,336 unikalne wizyty