*****

*****

Projekty unijne

Losowa Fotka

Przeczytaj, bo warto

Zebrania z Rodzicami

Szanowni Rodzice!

Harmonogram spotkań z Rodzicami znajduje się TU

Uwaga

Podział szkoły na strefy

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W LEGNICY WYDZIELA SIĘ NASTĘPUJĄCE OBSZARY PRZEBYWANIA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW.

I. OBSZAR WSPÓLNY

Obszar wspólny obejmuje:
- wejście do szkoły,
- szatnię,
- toalety,
- korytarze : w przyziemiu, na parterze w linii prostej od wejścia do szkoły do sekretariatu, na pierwszym i drugim piętrze
- klatki schodowe,
- sklepik szkolny
- wejście do sali gimnastycznej
- szatnie znajdujące się przy sali gimnastycznej.

W częściach wspólnych wydziela się pomieszczenia do których dostęp jest ograniczony.

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOŁY

1) Rodzice pobierają „Kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej” ze strony internetowej szkoły.
2) Po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu, Kartę należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w korytarzu przy wejściu głównym do szkoły.
3) Kartę zapisu do świetlicy składają tylko rodzice pracujący, którzy nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem.
4) Pierwszeństwo zapisu dziecka do świetlicy mają :
- pracowników systemu ochrony zdrowia
- służb mundurowych
- osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
/Wytyczne wydane przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego/
5) Karty zapisu dziecka do świetlicy przyjmowane będą do 03.09.2020 r. do godziny 16.00
6) Komisja rekrutacyjna rozpatrzy zgłoszenia w dniu 04.09.2020 r.
7) O przyjęciu dziecka do świetlicy rodzic zostanie powiadomiony telefonicznie.
8) Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy prosimy o terminowe składanie kart zapisu

Karta zapisu jest TU

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

UCZNIOWIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLAS 1-4
Ze względów bezpieczeństwa prosimy, aby na rozpoczęcie roku szkolnego przyszło dziecko w towarzystwie tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic i dziecko mają maseczki ochronne. Prosimy o punktualne przybycie. Uczniowie przychodzą w stroju galowym.

Szczegóły w "czytaj więcej"

UCZNIOWIE KLAS 5 – 8
ze względów bezpieczeństwa prosimy, aby na rozpoczęcie roku szkolnego przyszedł sam uczeń. Uczeń musi mieć maseczkę ochronną. Uczniowie wchodzą do szkoły punktualnie, głównym wejściem, po zdezynfekowaniu rąk kierują się najkrótszą drogą do wyznaczonej sali na spotkanie z wychowawcą. Uczniowie przychodzą w stroju galowym.

Szczegóły w "czytaj więcej"

NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO PRZYCHODZĄ TYLKO OSOBY ZDROWE, KTÓRE NIE MIAŁY KONTAKTU Z OSOBAMI ZARAŻONYMI LUB PRZEBYWAJĄCYMI NA KWARANTANNIE


Wygenerowano w sekund: 0.01
216,361 unikalne wizyty